YEŞİL BİLGİ

Binalarda Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği,binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.
YEŞİL BİLGİ

Evinizde ısı kaybını önleyin daha az fatura ödeyin

Evlerdeki enerji tüketiminin en büyük kısmı mekân ısıtılması için harcanmaktadır. Evlerde ısınmak veya soğumak amacıyla tüketilen enerjiyi etkin, verimli kullanabilmek için bir dizi bedava veya çok az bir maliyetle alınacak basit tedbirler vardır.
YEŞİL BİLGİ

Güneş ekilen yeni nesil tarlalar; Güneş enerjisi santralleri

Tarıma elverişli olmayan arazilerin üzerine kurulan Güneş enerjisi santralleri, doğaya zararının minimum olması, yapım - işletme maliyetleri ve verim açısından kârlı bir enerji yolu olduğundan, yaygın olarak kullanılan, geleceğin enerji üretim sistemlerinden birisidir.
YEŞİL BİLGİ

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

“Doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı” olarak tanımlanan yenilenebilir enerji kaynakları, hidro, jeotermal, güneş, rüzgar, odun, bitki artıkları, biyokütle, gel-git ve dalga olarak kabul edilmektedir.
YEŞİL BİLGİ

Pasifik okyanusundaki aktif su altı volkanında yaşayan köpekbalıkları

Pasifik okyanusunun ünlü Solomon adalarının civarında bulunan aktif deniz altı volkanı Kavachi hakkında araştırma yapan denizbilimciler, krater içindeki sıcak ve yüksek asitli sularda yaşayan iki tür köpekbalığı keşfetti.
YEŞİL BİLGİ

Tiny house hareketi ve Tiny house nedir?

Tiny house hareketi, basitçe ifade etmek gerekirse, yaşadıkları alanları ve mekanları küçültmeyi tercih eden insanların oluşturduğu sosyal bir harekettir.