“Yeşil” ve “Sürdürülebilirlik” Kavramları Arasındaki Fark Nedir?

YEŞİL BİLGİ 27 Eylül, 2021

“Yeşil” ve “Sürdürülebilirlik” Kavramları Arasındaki Fark Nedir?

Son yıllarda gittikçe büyüyen bir hareket olan "Yeşil" ve "Sürdürülebilir" olmak, başlangıçta çevre dostu çatısı altında toplanmıştır.
Ancak hareketin popülaritesi genişlemeye devam ettikçe, aralarındaki BÜYÜK farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Bu farklılıklara rağmen, "Yeşil" ve "Sürdürülebilirlik" kavramları genellikle birbirlerinin yerine kullanılır.Fakat bilmeliyiz ki "Yeşil" bina her zaman "Sürdürülebilir" anlamına gelmez. Peki, aralarındaki fark nedir?

“Yeşil” ve “Sürdürülebilirlik” Kavramları Arasındaki Fark Nedir?

Bir bina, doğal çevre ve canlılar üzerinde bıraktığı karbon ayak izini azaltmaya yardımcı oluyor ise yeşil binadır.

Yeşil bina, rüzgar, su veya güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji verimliliğini sağlamak, sağlıklı bir iç mekan ortamı yaratmak, doğal havalandırma sistemlerini uygulamak, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilir özellikteki kimyasallar olan uçucu organik bileşiklerin (VOC) kullanımını en aza indiren inşaat malzemelerini kullanarak tasarlanır.

Gri suyun geri dönüştürülmesi, yağmur suyunun peyzaj için yeniden kullanımı, su tasarruflu vitrifiye, musluk ve duş başlıkları ile suyun verimli kullanımı gibi, sürdürülebilir, düşük gömülü enerjiye sahip malzeme ve kaynak kullanımı ile minumum çevresel etki üretmek, yeşil tasarım ve inşaatın temel unsurlarıdır.

Gömülü enerji (Embodied energy) üretimi, taşınması, bertarafı ve ürünün kendisi içinde yakalanan doğal enerji de dahil olmak üzere, bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca kullanılan enerjidir.

“Yeşil” ve “Sürdürülebilirlik” Kavramları Arasındaki Fark Nedir?

Yeşil” tanımı görece basit iken; yeterli ve kaliteli gıda maddelerinin uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içeren “Sürdürülebilir tarım” teriminden türetilen “Sürdürülebilirlik” daha kesin ve açık bir anlama sahiptir.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı tanımına göre Sürdürülebilirlik; " İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir."

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir.

Yeşil binaları tanımlamak için kullanılanlardan daha yüksek bir standart belirleyen sürdürülebilirliğin önemi "gelecek" faktörlerde yatıyor.

“Yeşil” ve “Sürdürülebilirlik” Kavramları Arasındaki Fark Nedir?

Sürdürülebilir ürünler ya tamamen yenilenebilir ya da sürdürülebilir hasat edilen, sorumlu kaynaklı ürünler kullanarak çevre üzerindeki etkilerini azaltırlar. Sürdürülebilir hasat ile elde edilen ürün, çevreyi, havayı kirletmeyecek ve kaynağı kalıcı bir şekilde azaltmayacak şekilde toplanmaktadır.

Sürdürülebilirliğin, ekoloji bilimindeki anlamı, biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanmasıdır, insanlar için anlamı ise, doğal dünyanın  refahına ve doğal kaynakların sorumlu kullanımına bağlı olarak, refahın uzun vadeli bakım potansiyelini açıklar.

Popüler "yeşil" bambu döşeme, "Yeşil" ve "Sürdürülebilirlik" arasındaki farklılığa çok açık bir örnek olabilir.

Hiç şüphe yok ki yenilenebilir kaynaktan yapılmış ürün, yeşil üründür, fakat çoğu bambu döşeme Çin'de üretilir ve dünyadaki farklı ülkelere gemiler veya tırlar ile taşınır. Nakliye için kullanılan yakıt, hava kirliliğine neden olur ve küresel iklim değişikliğine katkıda bulunur. Bu nedenle sürdürülebilir malzeme olmaktan çıkar.
Başka bir örnek, bir ev inşa etmek için kullanılan ahşap olabilir. Doğal ve dayanıklı olması nedeniyle ahşap genellikle çevre dostu ya da yeşil ürün olarak kabul edilirken, her zaman sürdürülebilir değildir.

“Yeşil” ve “Sürdürülebilirlik” Kavramları Arasındaki Fark Nedir?

Eğer kalıcı olarak ormanları tüketmeden ağaçlar kesilir ise ahşap sürdürülebilirdir, ama sorumsuz  bir şekilde hasat edilir ise, elbette sürdürülebilir değildir. Bu nedenle malzemeleri üretim ve taşıma açısından değerlendirmek çok önemlidir.

İslah edilen ve yeniden değerlendirilen veya FSC kontrollü ahşap kullanılır ise hem yeşil hem de sürdürülebilir olunabilir.

Sadece sıfır enerji standartlarını karşılayan -sıfır net enerji tüketimi ve sıfır karbon emisyonu ile- binalar sürdürülebilir olarak kabul edilebilir.

Enerji ve kaynaklarını yüksek düzeyde tüketen, büyük evlere ve kentsel yayılmaya katkıda bulunan binalar sürdürülebilir kabul edilemez.

ZEHRA KARAHASAN

ZEHRA KARAHASAN

Zehra Karahasan Hakkında

İlginizi Çekilebilecek Odaklar

Facebook Yorumları

YORUMLAR