Paylaşın

ÇEVRE YEŞİL BİLGİ

Ulaşım ve enerjide sıfır karbon hedefine ulaşmak için 5 yol

Ulaşım ve enerji sektörleri öncü olabilir ve emisyonlarını diğerlerinden daha hızlı azaltarak sıfır karbon hedefini yakalayabilir. Nasıl?

.Geçen yıl sera gazı salımı yapan başlıca ülkeler tarafından yapılan büyük iklim hedefi açıklamalarının ardından, 2021'de önemli ilerleme kaydedilmesi gerekiyor.

.Ulaşım ve enerji sektörleri diğerlerinden daha hızlı karbonsuzlaşabilir.

.Elektrikli araçların akıllı kullanımı ve atıl e-otobüs filolarının batarya depolama sistemleri olarak kullanılması gibi çözümler öncelikli olarak araştırılmalıdır.

Ulaşım ve enerjide sıfır karbon hedefine ulaşmak için 5 yolFotoğraf: Mario Sessions unsplash.com

2020'de küresel sera gazı emisyonlarının yarısından fazlasını oluşturan Çin, Japonya, Kore, ABD ve AB dahil olmak üzere başlıca ekonomiler, yüzyılın ortasına kadar net sıfır ekonomileri taahhüt etti. Ancak bu duyuruların gerçek olması için bu yıl büyük ilerleme kaydedilmesi gerekecek.

AB'nin 2050 net sıfır hedefi örneğini gösteren aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi ulaşım ve enerji sektörleri "öncü" olacak ve emisyonları diğerlerinden daha hızlı azaltacak ve diğer analizler Çin’in 2060 net sıfır taahhüdünü doğruluyor.
Ulaşım ve enerjide sıfır karbon hedefine ulaşmak için 5 yol

Ulaşım ve enerji sektörlerinde emisyonları azaltmak için en büyük etkenler ve öncelikler nelerdir?

Öncelikle, emisyonların dağılımına ve ulaşım ve enerjinin neden nispeten hızlı karbondan arındırıldığına bakalım - her ne kadar mevcut tahminlere göre yeterince hızlı olmasa da.

2017 yılında dünya genelinde yaklaşık 50 gigaton karbondioksit salındı.

IPCC'nin bildirdiği gibi, 1.5 derece hedefi içinde kalmak için emisyonların 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi gerekecek.

Bu emisyonların beş ana itici gücü vardır: elektrik üretimi (~%25); tarım (~%24); imalat (~%21); ulaşım (~%14); binalar (~%6). Ek olarak, diğer sera gazı emisyonu kaynakları da vardır (~%10).

Enerji Geçiş Komisyonu, verimliliği artırarak daha az enerji kullanmak, daha fazla insan için daha fazla temiz enerji üretmek ve fosil yakıt yerine temiz enerji üretmek  olarak üç boyut önerdi.

Diğerlerinden daha hızlı hareket edebilen ulaşım ve enerji sektörlerine bu 3 boyutta 2021'de ekstra ivme kazandıracak beş önemli nokta:
Ulaşım ve enerjide sıfır karbon hedefine ulaşmak için 5 yol

1. Elektrikli araç (EV) altyapısına ve pil hücresi üretimine yatırım yaparak karayolu taşımacılığı için elektrikli araç dağıtımlarının ölçeğini artırın.

Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlara göre üç ila beş kat daha verimlidir ve daha düşük bir karbon ayak izi ile ilişkilidir.

Hafif yük taşımacılığı için daha hızlı elektrikli araç alımına yönelik temel darboğazlar, birinci ve ikinci el uygulamalarında daha fazla pil kullanımı dahil olmak üzere döngüsel pil tedarik zincirlerinin artırılması ve ilgili şarj altyapısı ile birlikte büyük e-otobüs ve elektrikli araç filolarının konuşlandırılmasını içerir.

Paris Anlaşması'nın yalnızca 2°C hedefini karşılamak için 2030'a kadar pil üretiminde %35'lik bir artış gerekli olacak.

2021'de yatırımların derhal yönlendirilmesi gereken yer burasıdır. Kurumsal finansmanın yanı sıra, kamu finansmanı da kritiktir. Taahhüt edilen fonların hızla tamamlanması ve kullanıma açılması gerekir. Bunlar, AB'nin birkaç yıl içinde pil üretimine yaptığı 3,2 milyar Euro'luk yatırımı, Hindistan hükümetinin 2 milyar dolardan fazla taahhüdünü ve önümüzdeki dört yıl boyunca temiz bir enerji ekonomisi için Biden'ın 2 trilyon dolarlık enjeksiyonunu içeriyor.

2. Yeşil elektrik için rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırın

Temiz elektrik üretimine yönelik başlıca katalizörler, ilave rüzgar ve güneş enerjisi ile ideal olarak gigawatt ölçeğinde enerji depolama sistemlerinin ve yenilenebilir enerjinin kesintili doğasını ele almak için diğer şebeke esneklik seçeneklerinin daha hızlı yayılmasıdır.

Bloomberg New Energy Outlook, "enerji sistemini genişleterek ve karbondan arındırarak ısınmayı 1.75 derecede tutmak için, önümüzdeki otuz yılda elektrik üretim varlıklarına ve pillere yaklaşık 35.1 trilyon dolarlık yatırım gerektireceğini" tahmin ediyor.

Elektrik şebekeleri ve hidrojen üretimi için gerekli yatırımların eklenmesi, bu rakamı 2050'ye kadar şaşırtıcı bir şekilde 78-130 trilyon dolara yükseltir.

2020'lerde, yeşil elektrik üretimi için rüzgar ve güneş enerjisinin yaygınlaştırılması, batarya ve diğer esneklik seçenekleriyle birlikte en önemli önceliktir.

Yenilenebilir enerji kaynakları ve piller, çoğu pazarda %70 ile %80 arasında bir ekonomik limitle karşı karşıyadır, bu nedenle önümüzdeki on yıl, bu limite olabildiğince hızlı yaklaşmakla ilgili olmalıdır.

3. Yenilenebilir kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak için depolamayı arttırın

Yenilenebilir enerji kaynakları aralıklıdır ve depolama sistemleri ile tamamlanmaları gerekir. Lityum iyon pil kurulumlarının yönlendirdiği depolama pazarı, neredeyse on yıl içinde ilk kez 2019'da geriledi ve pazarın hala politika desteğine ne kadar bağımlı olduğunu gösteriyor. Gigawatt ölçeğindeki depolama sistemleri (örneğin, pompalı depolama yoluyla) kolayca genişletilemez ve şu anda pillerle sağlanamaz.

Ancak 2021 yılında elektrikli araç ve atıl elektrikli otobüs filolarının depolama sistemi olarak akıllıca kullanılması öncelikli olarak araştırılmalıdır.

Araçtan şebekeye çözümlerde ulaşım ve enerji sektörlerini birleştirmek, 2030'da depolama talebinin %65'ini karşılayabilir ve büyük bir şebeke esnekliği çözümü haline gelebilir. Ayrıca, araç sahiplerinin, fiyatlar düşükken elektrik satın alıp fiyatlar yüksek olduğunda - arabalarını ters şarj ederek ve elektriği şebekeye geri besleyerek - satarak araç sahibi olma maliyetlerini telafi etmelerine olanak sağlayabilir.

Bunu gerçekleştirmek için, iş vakalarını doğrulamak ve tüketici davranışını test etmek için daha fazla deney ile birlikte, iki yönlü ücretlendirmeyi düzenleyen düzenleyici reform ve standart ayarlamaya öncelik verilmelidir. Bir hizmet olarak elektrikli araçlar için fonlanmış özel sektör yatırımları ilerletilmelidir.

4. Her yerde temiz enerji kullanımını teşvik etmek için karbon fiyatlandırmasını genişletin

Genişletilmiş karbon fiyatlandırma programları için ivme ve iş desteği ilgi çekiyor ve şimdi AB, ABD ve Çin net sıfır taahhütleri belirlediğinden, bu tür planların müzakere edilmesi daha kolay olabilir. Coğrafyalar arasında toplu eylem, geçiş maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

Küresel ticaret ve değer zincirleri boyunca emisyonlar üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olabilecek bir “yerel” politika olan, 2021'in ortalarında AB'de bir karbon sınırı vergisi için beklenen teklif buna bir örnektir.

Bu kesinlikle tartışmalı bir çabadır ve AB ticaret ortakları tarafından onaylanmaması beklenmektedir. Ayrıca, emisyon ticareti şemalarını birbirine bağlamak gibi alternatif yaklaşımlara da yol açabilir. Her durumda, değer zincirlerinin yeşillenmesini ve ek yenilenebilir dağıtımını desteklemede katalitik bir rol oynayabilir.

5. Değer zincirleri ve endüstriler genelinde toplu azaltma girişimleri oluşturun

Toplu eylem, emisyonları azaltmak için kabul edilmiş standartları, temelleri, hedefleri ve finansman araçlarını oluşturmak için çok önemlidir.

Global Battery Alliance'ın Pil Pasaportu (Battery girişimi, zaman içinde tüm pil değer zincirindeki sera gazı ayak izi de dahil Passport) olmak üzere pillerin çevresel, sosyal ve yönetişim ayak izini ölçmek, izlemek ve iyileştirmek için böyle bir çabadır.

Bir diğeri Mission Possible Platform’unun çalışmasıdır. Benzer şekilde, azaltma yolları, diğer değer zincirleri ve endüstriler arasında toplu eylemde uygulanmalıdır.

Kaynak: weforum.org


Yorumunuzu bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilir.

Paylaşın


avatar
Alican Engin

Editor - yesilodak.com