Paylaşın

ÇEVRE YEŞİL BİLGİ

Teknoloji odaklı permakültür tarımı iyileştirebilir

Teknolojiyi, permakültürü, sürdürülebilir politikaları ve tüketici davranışını birleştirerek gezegenimizi iyileştirebilir ve 10 milyar insanı besleyebiliriz.

Modern tarım gezegene zarar veriyor. Teknoloji odaklı permakültür onu iyileştirebilir.

Sağlıklı toprak, sağlıklı insanlara yol açar. Kompost ve organik tarımın öncülerinden biri olan Sir Albert Howard, bu bağlantıyı 20. yüzyılın başlarında araştırdı. Sir Albert toprağı bugünlerde olduğu gibi sömürülebilir bir mal olarak değil canlı bir organizma olarak kabul etti.


Mevcut tarım yöntemleri biyolojik çeşitlilik kaybına neden olmuş, toprak kalitesini düşürmüş ve çevreyi kirletmiştir.

Belirli bir bitki türünün bir bölgede çok yaygın olarak uzun yıllar boyunca yetiştirilmesine dayanan tarımsal yöntem monokültürden ve geniş çapta gübre, böcek ilacı ve herbisit kullanımından oluşan mevcut tarım önemli bir biyolojik çeşitlilik kaybına neden olmuş, toprak kalitesini düşürmüş ve çevreyi kirletmiştir.

Bu konularda artan farkındalık nedeniyle, araştırmacılar şimdi dikey iç mekan çiftlikleri, topraksız tarım (hydroponic) ve kültür eti gibi alternatifleri araştırıyorlar.

Bununla birlikte, gelecekteki tarıma yönelik yaklaşımlarda açık bir ayrım vardır. Teknoloji uzmanları ağırlıklı olarak teknoloji merkezli bir yaklaşıma güvenirken, organik çiftçiler polikültürler, hayvancılık ve mahsullerle karma çiftçilik ve kompostlama gibi doğal yöntemlere güveniyorlar. İki yaklaşımın ortak bir yeri olmasa da, insanlık ve çevre için pareto-optimal çözüm, teknolojiyle geliştirilmiş permakültürde olabilir.


Tarım neden değişmeli?
Teknoloji odaklı permakültür tarımı iyileştirebilir

Son otuz yılda, böcek türlerinin %75'i modern monokültürlerde pestisit ve herbisit kullanımının yaygın olması nedeniyle tükenmiştir. Toprağımız, verimli humus katmanını kaybediyor bu da daha fazla gübre kullanımına neden oluyor. Bu olumsuz eğilimler iklim değişikliğini hızlandırarak daha fazla orman yangını, kuraklık ve su baskınlarına yol açıyor.

Modern tarım ve ölçeklendirilebilir ve son derece özel üretim yöntemlerine odaklanan sanayileşmiş yaşam biçimimiz, bu değişimlerin temel nedenleridir. Besinlerimizin besin değeri azalıyor ve pestisitler, herbisitler ve mantar öldürücüler tarafından kirleniyor. Küresel konvansiyonel tarım aynı zamanda arazi kapma, haksız çalışma koşulları ve aşırı atık dahil olmak üzere olumsuz sosyal sonuçlara sahiptir.

Mevcut yaklaşımımızın son derece yıkıcı olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Büyüyen bir küresel nüfusu beslemek için daha sürdürülebilir yollar bulmamız gerekiyor. Permakültür çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu için dikkate değer.


Permakültür sadece organik bir tarım tekniği değil, bir felsefedir.

Sadece organik bir tarım tekniği değil, çevreye saygıyı ve modern kapitalist tüketim, yerellik ve yiyecek konusunda doğa ile uyumlu yaklaşım öğreten bir felsefe olan permakültürün amacı, humus ekleyerek toprak kalitesini ve biyolojik çeşitliliği artırarak insanları beslemektir.

Bununla birlikte, yaklaşımı çoğu zaman emek yoğun, karmaşık ve ölçeklendirilmesi zor olarak eleştirilmektedir. Bu sorunların birçoğu teknoloji ile çözülebilir ve permakültürün gelecekteki tarım için uygulanabilir bir seçenek olarak daha yaygın bir şekilde kullanılması sağlanabilir.


Sorunlar ve çözümler

Permakültür ve genel olarak organik tarıma karşı genel argüman, dönüm başına daha düşük verim nedeniyle, insanlığı makul bir seviyede geçindiremeyeceği yönündedir. Ancak veri analizi, yapay zeka, robotik, sensörler ve gelişmiş ıslah teknikleri bu ikilemi çözebilir.

Amaç, ölçeklenebilir, uygun fiyatlı ve artan bir nüfusu beslemek için yeterli verim üreten, biyoçeşitliliği, toprak kalitesini ve genel tarım kimyasalları kullanımını azaltan sürdürülebilir tarım araçları geliştirmek.

Bu orijinal permakültür felsefesine uygun değil. Ancak günümüz tarımındaki çevre sorunları, yenilikçi, alışılmışın dışında düşünmeyi ve taviz vermeyi gerektirmektedir.

Yenilikçi çiftçilerden, permakültürcülerden gelen yayınları araştırırken, ilk yıllarında genellikle aynı sorunlarla karşılaştıkları ortaya çıktı.

Hangi bitkilerin topraklarında simbiyotik olarak büyüyeceğini, hangi cinslerin yerel ortamlarına en iyi şekilde adapte olacağını ve toprağı kullanmadan toplam verimi nasıl en üst düzeye çıkaracaklarını bilmiyorlardı. Bu keşif aşaması sensör tabanlı toprak ve veri analizleri kullanılarak azaltılabilir.


Coğrafi olarak kümelenmiş bir bilgi veri tabanının oluşturulması

Tüm ilgili tarım tekniklerini (örneğin permakültür, monokültür, tarımsal ormancılık); tohum ve tür dizinlerini (örneğin, endemik türler, modern doğal cinsler); ve toprak bileşimi ve diğer ilgili çevresel parametreleri (örneğin yağış, güneş saatleri, sıcaklık, nem) içeren, kamuya açık, coğrafi olarak kümelenmiş bir bilgi veri tabanı oluşturulmalıdır.

Bu açık veritabanı, yerel çiftçiler tarafından eklenecek toprak bileşimi analizleri, uygulamalı tarım teknikleri, dönüm başına verim, yerel üretim talebi ve diğer ilgili parametrelerle daha ayrıntılı hale getirilecektir.


Akademik ve özel yayınlar da bu bilgi veritabanına entegre edilebilir.

Geleneksel ve organik tarım tekniklerini tanımlayan analog yayınlar, dijital bilgi tabanını zenginleştiren, doğal dil anlayışı ve bilgisayarlı görme algoritmaları kullanılarak dijitalleştirilebilir. Makine çevirisi, okuryazar insanlar için küresel erişilebilirlik ve kullanılabilirliğe yol açabilirken, metinden sese sistemleri okuma yazma bilmeyen kullanıcılar için erişilebilir hale getirebilir.

Bu küresel veri ve bilgi tabanını kullanılarak, çiftçilere tür seçiminde, sulama planlamasında, kompostlamada ve günlük rutinlerinin diğer önemli yönlerinde yardımcı olmak için eğitilebilir ve geliştirilebilir, aksi takdirde, kendilerini deneme yanılma temelinde keşfetmeleri gerekir.


Sürdürülebilirliği optimize etmeye odaklanan yeşil bir öneri sistemi oluşturmak

Öneri sistemleri zaten tarım bağlamında geliştirildiğinden ve önerildiğinden (örneğin, en uygun ilaç kullanımı, ürün önerisi), yalnızca verimi değil, sürdürülebilirliği optimize etmeye odaklanan yeşil bir öneri sistemi oluşturmak için uygun görünmektedir.

Ve böyle bir öneri sisteminden sadece çevre yararlanmayacak, tüketiciler de daha fazla çeşitliliğe sahip olacak. Sadece üretkenlikleriyle değil, lezzetleri için seçilen unutulmuş türler, mutfak deneyimlerini zenginleştirerek, tekrar önerilebilir.

Permakültür ve tarımın prensiplerinin temelini oluşturan polikültür ile çalışırken bir başka sorun da, modern makinelerin monokültürel yapıların dikimi, kesilmesi ve hasadı için daha uygun olmasıdır.


Sorunlar robotik sistemler tarafından çözülebilir.

Dronlar, bitki büyümesi, bitki sağlığı ve hayvan sağlığı hakkındaki verileri yakalamak için kullanılabilir. Bu robotik çözümler, polikültürlerin ölçeklenebilirliği etrafındaki bilmeceyi çözerek, permakültür ilkelerinin ardından geniş ölçekli tarımı mümkün kılabilir.

Sensörler, toprak kompozisyonunu, nemi ve sıcaklığı analiz edebilir ve izleyebilir, ayrıca yağış tahminlerini de dikkate alan verimli damla sulama özelliğini otomatikleştirebilir.

Topraktaki besin yoğunluğu hakkında elde edilen veriler, yukarıda belirtilen veri tabanından her bitkinin gerekli besin maddeleri ile bağlantılı olabilir ve hangi kompostun hangi zamanda uygulanması gerektiği konusunda tavsiyeler oluşturur.


Teknoloji her derde deva değil

Tek başına teknoloji, tüm çevre sorunlarımızı çözmez. Bütünsel bir yaklaşım, politik yenilik ve daha sürdürülebilir tüketici davranışı da gereklidir. Yiyeceklerimizi nereden aldığımıza dair kararlar ve seçtiğiniz kalite ve miktar çok önemlidir.

Bölgesel ve mevsimsel satın alma alışkanlıkları harcamalarımızı önemli ölçüde düşürebilir, tasarruflar organik ürünler için daha adil fiyatlar ödemek ve sürdürülebilir bir tarımsal devrimi teşvik etmek için kullanılır.

Teknolojiyi, permakültürü, sürdürülebilir politikaları ve tüketici davranışını birleştirerek gezegenimizi iyileştirebilir, tansiyonumuzu düşürebilir ve 10 milyar insanı besleyebiliriz.

Kaynak: weforum.org

Fotoğraf: pexels.com


Yorumunuzu bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilir.

Paylaşın


avatar
Ozan Akalın

Editor - yesilodak.com