Sürdürülebilir Kentlere Servet Lazım

YEŞİL BİLGİ 18 Kasım, 2017

Dünya nüfusunun yarıdan fazlası şu an şehirlerde yaşıyor. Şehir hayatının kalitesinin yükseltilmesi, en önemli küresel kalkınma zorluklarından biri olmayı sürdürüyor. Daha yaşanabilir, sürdürülebilir şehirler için fiber internet altyapısından akıllı enerji ağlarına, ulaşımdan, çevre düzenlemesine kadar hemen her alanda yeni yatırımlara gereksinim duyuluyor.

Sürdürülebilir Kentlere Servet Lazım

Dünya Bankası kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye’de temiz hava ve su, yeşil binalar ve erişilebilir ulaşım sunan sürdürülebilir kentler için 10 milyarlarca dolar yatırım gerektiğini; buna destek olmak istediğini söylüyor.

BİRLEŞMİŞ Milletler’e (BM) göre, 1950’den bu yana, gezegenin kent nüfusu yaklaşık 750 milyondan 4 milyar civarına yükseldi. Bu, daha çok gelişmekte olan dünyadaki hızlı büyümeden kaynaklandı ki bugün dünyanın en kalabalık beş şehrinden dördü gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor. Bunlar 25 milyonluk nüfusuyla Delhi, 23 milyon ile Şanghay, 21 milyon ile Mexico City ve Sao Paulo.

Ancak dünyada nüfusun şehirlere kaydığı günümüzde artan nüfus kaçınılmaz olarak daha fazla kaynak tüketimi, hava kirliliği, enerji kaybı, trafik sıkışıklığı, atık sorununa neden oluyor. Daha akıllı binalara, enerji çözümlerine, altyapı, iletişim ve bilgi teknolojilerine duyulan gereksinim belirginleşiyor.

IFC Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sürdürülebilir Şehirler Programı Başkanı Patrick Avato, Türkiye’nin dünyanın en hızlı şehirleşen ülkelerinden biri olduğunu söyleyerek, “1950’lerde nüfusun yaklaşık dörtte biri şehirlerde yaşıyordu. Bugün bu oran yüzde 80 civarında. Yani yarım yüzyıldan daha kısa sürede, Türkiye muazzam bir kentleşme yaşadı. Artık şehirler de daha büyük. Avrupa’nın en büyük kenti İstanbul… Ankara, İzmir, Bursa, hepsi dev şehirler. Bir sonraki adım olarak bu şehirlerin altyapısına 10 milyarlarca dolar yatırım yapılması gerekecek” diyor.

 Sürdürülebilir Kentlere Servet Lazım

Yeni Çözümler

Gelişmekte olan ülkelerdeki şehirlerin karşı karşıya olduğu bazı zorluklar var. Yaşlı binalar bunlardan biri. Diğeri ise toplu taşıma. Yetersiz toplu taşıma, daha fazla insanın benzin yakan arabalarla yola çıkmasına neden oluyor ve verimliliği düşüren trafik sıkışıklığı yaratıyor. Bir hesaba göre, İstanbul’da trafik sıkışıklığının maliyeti yıllık 6 milyar lirayı buluyor.

Kentlerde trafiğin dışında atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi alanlarda da sorunlar karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki 10 yıl boyunca, Türkiye 13 milyon konut inşa edecek ya da yenileyecek. Ayrıca her bin kişiye düşen otomobil sayısının yaklaşık yüzde 40 artması bekleniyor ve Türkiye’nin sadece su arıtımına yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırım yapması gerekecek.

Akıllı ve sürdürülebilir şehir uygulamalarının ise sıkışan yaşam alanları, trafik, çevre kirliliği ve altyapı sorunları gibi konularla mücadelede etkin rol oynaması bekleniyor. Türkiye, sürdürülebilir şehirler alanında IFC için öncelikli ülke konumunda bulunuyor. IFC, bugüne kadar belediyeler ile atıktan enerji üretimi, su arıtması ve ulaşım gibi alanlarda çok sayıda projeyi destekledi.

Türkiye’nin hâlihazırda IFC’nin en fazla yatırım yaptığı ikinci ülke konumunda bulunmayı sürdürdüğünü anımsatan Avato, “Buradaki en önemli stratejik alanlarından biri de kentsel altyapı. Ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için iyi işleyen şehirlere ihtiyacınız var. En çok su, ulaşım ve atık konusunda yatırım yapmak gerekiyor. Basit bir atık su arıtma tesisi kurmak bile, şehirlerin sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yönelik büyük bir adım” diyor.

 

Kaynak: hurriyet.com.tr

ZEHRA KARAHASAN

ZEHRA KARAHASAN

Zehra Karahasan Hakkında

İlginizi Çekilebilecek Odaklar

Facebook Yorumları

YORUMLAR