Paylaşın

YEŞİL BİLGİ

Küresel ısınma kaynakları ile ilgili bilmediklerimiz

İklimle ilgili kesin bildiğimiz birkaç şey var. Bilmediğimiz iki şey ise, en büyük küresel yayıcıların emisyonları azaltma planları nelerdir ve bu emisyonları azaltmayı reddedenleri zaman içinde nasıl ikna ederiz?

İklimle ilgili kesin bildiğimiz birkaç şey var. İlk olarak, dünyanın yüzeyinin ısındığını ve deniz seviyelerinin yükseldiğini biliyoruz. İkincisi, bu ısınmanın ve yükselmenin, atmosferdeki CO2 ve diğer sera gazlarının yükselişini izlediğini biliyoruz. Üçüncüsü, bu mevcut yükselişin sanayi devrimi ile başladığını ve son 50 yılda görülmemiş bir şekilde hızlandığını biliyoruz.
Caltech'teki Profesör Jess Adkins'ten alınan bu tablo, atmosferik CO2 ve sıcaklıktaki görülmemiş artışı tarihsel bağlamda ortaya koymaya yardımcı oluyor.

Küresel ısınma kaynakları ile ilgili bilmediklerimiz
Aynı derecede önemli olan bilmediğimiz şeyler ise kaçan iklim değişikliği trenini durdurmak için etkili bir şey yapmaya çalıştığımızdan daha fazla sorun haline geliyor. İyi cevaplara sahip olmadığımız iki temel sorudan birincisi en büyük küresel yayıcıların emisyonları azaltma planları nelerdir ve ikincisi bu emisyonları azaltmayı reddedenleri zaman içinde nasıl ikna ederiz?

İlk sorun açıklamayla ilgili. Tarihsel emisyon verilerine baktığımızda, tüm insan kaynaklı emisyonların yaklaşık 2/3'ünün özel sektör kaynaklarından geldiğini görüyoruz. Daha da önemlisi, bu toplamın yaklaşık 1/2'si sadece 250 küresel şirket ve tedarik zincirinden geliyor. 

Bunlar hepimizin yararlandığı ve iklim değişikliği için kilit nokta olan dünyadaki petrol, gaz, ulaşım, sermaye malları ve madenlerdir.

Aslında sorun, bu şirketlerin çoğunun geçmiş sera gazı emisyonlarını ve azaltma için ileriye dönük planlarını gönüllü olarak açıklamamasıdır. Açıklamanın yerine, dışarıdan uzmanlar sayıları tahmin etmeye çalışırlar. En çok kimin önemsediği ve artış veya azalış oranlarının zaman içinde ne olduğu üzerine bir tahmin oyunu.

Hepimizin suyunu kullanması gereken bir nehirde 100 fabrikaya sahip olmak gibi. Üçte biri nehre ne attığını açıklar. Üçte ikisi açıklamaz. Sadece C02 konsantrasyonu ile ilgili verilerin tarihsel grafikten tam anlamıyla çıktığı bir zamanda bu kabul edilemez.
Küresel ısınma kaynakları ile ilgili bilmediklerimiz
Peki bu konuda ne yapmalı? Şeffaflığa ve daha sonra küresel iş modellerinin gerçekten karbonsuzlaştırılması için katılım yollarımız nelerdir?

Öncelikle, giderek zorlayıcı yollarla açıklama isteyebiliriz. Bu, karbon üzerinde kurumsal ve yatırımcı raporlaması gerektiren Avrupa yönetmeliklerinde gördüğümüz üzere, yavaş ama emin adımlarla ortaya çıkan, ifşayı gerektiren düzenleme anlamına gelir. Bu aynı zamanda yatırımcılar ve tüketiciler gibi diğer paydaşların da ifşa edilmesini talep ettiği anlamına gelir.

Ancak, harekete geçme fırsatının daha az maliyetli ve daha az yıkıcı olduğu önümüzdeki 5 yılda iğneyi daha hızlı hareket ettirerek, dünyanın harekete geçmesine yardımcı olabilecek şey nedir? Cevap, en büyük ve ilerici küresel şirketler ve yatırımcılardan bazıları olan politika yapıcılar ile giderek artan bir şekilde ortaklaşa çalışan bilim adamları olabilir.

Avrupa Uzay Ajansı bilim adamları yakın tarihli bir raporda, GHG seviyelerini ve yörüngedeki emisyon kaynaklarını ölçebilme kabiliyetinin, küresel dağıtımın “eşi görülmemiş görüntüleri” nin üretilmesine ve zaman içinde sera gazlarının değişimine izin vereceğini ortaya koydu. Ve uzay ajansları arasındaki işbirliği artıyor. Gelecek ay Paris'te, Birleşmiş Milletler Bilim, İş ve Politika Forumu, küresel uzay ajanslarının, veri kaynaklarını, yapay zekayı ve temel ortakları, emisyon kaynaklarını tanımlamak ve yönetmek için nasıl birleştirecekleri üzerine özel bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Ve önemli ortaklar bu çalışma ile uyumludur. Google Earth, Earth Engine & Outreach Direktörü Rebecca Moore, kısa bir süre önce karbon verilerini analiz etmeyi ve üzerinde hareket etmeyi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış bir Environmental Insights Explorer (Çevresel Analiz Gezgini) yayınladı. 

Moore, bir sonraki adım olarak, dünya çapında binlerce şehre yayılan ve dinamik bir dijital gezegen oluşturmaya herkesin yardımcı olacağı daha değerli veri kümeleri ekleneceğini söyledi ve sahip olduğumuz tek gezegeni anlamaya, yönetmeye, korumaya çalışıyoruz diye ekledi. Google’ın kısa süre önce başlattığı beta sürümü şu şekilde görüntülenebilir:
Küresel ısınma kaynakları ile ilgili bilmediklerimiz
Bütün bunlar, meseleye zaman içinde nasıl bir şey yapılacağına dair ikinci soru için ne anlama geliyor?
Birincisi, büyük küresel yayıcıların ifşa etmemesi durumunda emisyonlarının yakında ölçülüp açıklanabileceği anlamına gelir. İkincisi, yanlış ifşa ettikleri takdirde, emisyonlarının kamuya açık olarak düzeltilebileceği anlamına gelir. Caltech'teki Resnick Enstitüsü Yürütme Direktörü Dr. Neil Fromer, bunun sadece tedarikçiler arası şebekelerdeki CO2 emisyonlarını değil, aynı zamanda en hızlı şekilde azaltılması gereken petrol ve gaz alanlarından metan açığa çıkması gibi en tehlikeli emisyonları da kapsayacağını belirtiyor.

Ama en önemlisi, dünyanın iklim sorununu daha iyi yönetmek için yakında giderek daha güçlü ölçümlere sahip olacağı anlamına geliyor. İtibar, yatırımcı ve mevzuat riski emisyonlarla artacaktır. Bu, iklim sorununa, bilinmeyen şeyi bilinir yapan bir şekilde odaklanabileceğimiz anlamına geliyor ve bize, artan veri seviyeleri ve işlerini geleceğe taşıyacak fırsatlarla dünyanın en büyük emitörleriyle bağlantı kurarak dünyanın en büyük ve büyüyen riskini ölçme ve yönetme şansı veriyor.

Kaynak: Tim Nixon thomsonreuters.com

Fotoğraf: Thomas Hafeneth on Unsplash


Yorumunuzu bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum bırakabilir.

Paylaşın


avatar
Alican Engin

Editor - yesilodak.com