İsveç Çöp İthal Ediyor

ÇEVRE 21 Nisan, 2017

İsveç, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda en büyük çabayı gösteren ülkelerden biri... Evlerden çıkan çöpün neredeyse tamamını elektrik üretiminde kullanmaya başladı ve başka ülkelerden de çöp ithal ederek 2030 yılına kadar fosil yakıtların kullanımını tamamen bitirmeyi hedefliyor.

İsveç'te evsel atıklar çeşitli yöntemlerle işlenerek biyogaz elde ediliyor ve hem ısınma hem de  elektrik üretimi için kullanılıyor. İsveç'te evlerden çıkan çöplerin yüzde 99'unun elektrik üretimi için, kalan yüzde 1'lik kısmın ise tarımsal gübre olarak değerlendiriliyor. Üretilen biyogaz otobüslerin %100’ünde ve ticari taksilerin %70’inde kullanılıyor.

Ayrıca üretilen enerjinin % 65'ini rüzgar, su ve biyoyakıt gibi yenilenebilir kaynaklardan elde eden İsveç’te "Petrolsüz Ülke" programı çerçevesinde, 2030 yılında fosil yakıtların kullanılmasına son verilecek.

İsveç'te son yıllarda enerji üretiminde çöp kullanımının artması nedeniyle ülkedeki evlerden çıkan atıklar artık ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Bu nedenle Norveç, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerden çöp ithal ediliyor. Ayrıca bu ülkeler İsveç'e ihraç ettikleri atıklar karşılığında para ödüyor.

İsveç bütün dünyaya izlemesi gereken yolu gösteriyor…

 

Kaynak:  swedishbiogas.com/index.php/en

ELİF PARLAK

ELİF PARLAK

ELİF PARLAK HAKKINDA

İlginizi Çekilebilecek Odaklar

Facebook Yorumları

YORUMLAR