Dalga Enerjisi Nedir?

YEŞİL BİLGİ 21 Haziran, 2021

Yenilenebilir enerji konusu, özellikle fosil yakıtların hakim olduğu bir dünyada değişmez bir konudur. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı çağdaş dünyada yaygınlaşıyor çünkü sınırsızdır; bu da sürdürülebilir olduğu ve çevreye ve insan sağlığına zararlı sera gazı yaymadığı anlamına gelir. Yenilenebilir enerjinin klasik bir örneği dalga enerjisidir.

Dalga Enerjisi Nedir?

Okyanus enerjisi ya da deniz dalgası enerjisi olarak da bilinen “dalga enerjisi” okyanus ya da deniz dalgalarından enerji almaktadır. Yüzey okyanus dalgalarının dikey hareketi, elektrik üretimi, suyun tuzdan arındırılması ve suyun rezervuarlara pompalanması gibi yararlı görevleri yapmak için dalga enerjisi teknolojileri tarafından yakalanan çok sayıda kinetik (hareket) enerjiyi içerir.

Dalga enerjisi veya dalga gücü aslında dalgalar tarafından çekilen güçtür.

Rüzgar deniz yüzeyine çarparak enerjiyi dalgalara aktarır. Bunlar güçlü enerji kaynağıdır. Enerji çıkışı dalga hızı, dalga boyu, dalga boyu ve su yoğunluğu ile ölçülür. Dalgalar ne kadar güçlü olursa, güç üretme kabiliyeti de o kadar yüksek olur. Yakalanan enerji daha sonra elektrik üretimi, tesislere güç sağlanması veya su pompalaması için kullanılabilir. Dalga üretim tesislerinden güç toplamak kolay değildir ve bu yüzden dünyanın dört bir yanında dalga üreten çok az tesis vardır.

Bir kumsala bakıp kıyıya doğru çarpan dalgaları görürseniz, dalga enerjisine tanık oluyorsunuz demektir. Bu durumda herhangi birinin yararına kullanılmıyor olabilir fakat orada enerji üretiyor. Dalga enerjisi oldukça farklı olmasına rağmen genellikle gelgit gücü ile karıştırılır.

Dalga Enerjisi Nedir?

Peki Bu Dalgalar Nasıl Oluşur?

Rüzgar su yüzeyinde yeterince güçlü bir şekilde üflenirse dalgalar yaratır. Bu dalgalar rüzgarın gücüne direnecek arazinin olmaması nedeniyle en sık ve en güçlü şekilde okyanusta görülür.

Oluşan dalgaların türleri, nereden etkilendiklerine bağlıdır. Sahile karşı sınırsız akan uzun, kararlı dalgalar muhtemelen uzaklardaki fırtınalar ve aşırı hava koşullarından oluşur. Fırtınanın gücü ve su yüzeyindeki etkisi çok güçlüdür ve başka bir yarımkürenin kıyılarında dalgalanmalara neden olabilir. Örneğin, Japonya 2011'de büyük bir tsunami ile vurulduğunda, Hawaii sahilinde ve hatta Washington eyaletindeki plajlara kadar güçlü dalgalar yarattı.

Yükselen ve düşen çok değişken dalgaları gördüğünüzde, muhtemelen yakındaki bir hava durumu sistemi tarafından yaratılan dalgaları görürsünüz. Bu dalgalar genellikle yeni oluşan olaylardır. Bu dalgaların gücü daha sonra dalga enerjisi dönüştürücü (Wave Energy Converter-WEC) vasıtasıyla kullanılabilir.

Dalga Enerjisi Nasıl Elektriğe Dönüştürülür?

Dalga enerjisini kullanmak, yaratmak ve enerji üretmek için dalgaların bulunduğu yere gitmeliyiz. Büyük ölçekte dalga enerjisinin başarılı ve karlı kullanımı yalnızca dünyanın birkaç bölgesinde görülür. Bu yerler Washington, Oregon ve Kaliforniya eyaletlerini ve Kuzey Amerika'nın batı sahilindeki diğer alanları ve aynı zamanda İskoçya, Afrika ve Avustralya kıyılarını da kapsıyor.

Dalga enerjisi, temelde, okyanus su yüzeyinde rüzgarın üfleme eylemiyle üretilen yoğunlaşmış bir güneş enerjisidir.

Yoğun güneş ışınları atmosfere çarptığında ısınırlar. Dünyanın atmosfere çarpan güneş ışınlarının yoğunluğu dünyanın farklı yerlerinde önemli ölçüde değişir. Dünya genelindeki atmosferik sıcaklığın bu dengesizliği, atmosferik havanın sıcaktan soğuk bölgelere gitmesine ve rüzgarların ortaya çıkmasına neden olur.

Rüzgar okyanus yüzeyinin üzerinde kayarken, rüzgardan gelen kinetik enerjinin bir kısmı dalgaların altında su altına kaydırılır. Nitekim okyanus, güneş ışınlarının okyanuslara ilettiği devasa bir enerji depo koleksiyoncusu olarak görülebilir; dalgalar, iletilen kinetik enerjiyi okyanus yüzeyinden geçirir. Bunu akılda tutarak, dalgaların okyanus yüzeyinde kayan su değil bir enerji şekli olduğu sonucuna varabiliriz.

Bu dalgalar geniş bir okyanus boyunca çok fazla enerji kaybetmeden seyahat edebiliyor. Bununla birlikte, su derinliğinin sığ olduğu kıyı şeridine ulaştıklarında, hızları azalırken boyutları önemli ölçüde artar. Sonuçta, dalgalar kıyıya vurur ve büyük miktarda kinetik enerji deşarj eder.

Dalga Enerji Dönüştürücü Nedir?

Kıyıya çarpan dalga enerjisi, aslında bir elektrik santralı olan bir dalga enerjisi dönüştürücü (WEC) kullanarak elektrik haline dönüştürülür. Bu elektrik santralinin çalışma prensibi hem basit hem de ustalık gerektirir. Denizin altında, güçlü deniz dalgalarının bölmeye ve arkaya akışına izin veren bir açıklık içeren kapalı bir odadır. Bu dalga enerjisi dönüştürücüsünün avantajı, oldukça düşük dalga hareketleri bile enerji üretmek için türbin hareketini korumak için yeterli hava akımı üretebilmesidir.

Dalga Enerjisi Nedir?

DALGA ENERJİSİNİN AVANTAJLARI

Oldukça Öngörülebilir

Dalga varışı son derece öngörülebilirdir. Gece gündüz gelirler ve rüzgar ve güneş gibi diğer yenilenebilir kaynaklardan daha fazla enerji barındırırlar. Öte yandan rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi, oldukça öngörülemez. Rüzgar hızları, elektrik üretimini etkileyerek beklenmedik şekilde azalır. Güneş enerjisi, güneşten gelen maruz kalmaya bağlıdır; başka bir deyişle, bulut kapsamı ve gece saatleri, bu pozlamayı önemli ölçüde azaltarak daha az etkinliğe neden olur.

Yenilenebilir Enerji Şeklidir

Yenilenebilir, sonsuz bir kaynak anlamına gelir. Varolmaya devam etmek için insanın müdahalesine gerek yoktur. Kimse okyanusların ve denizlerin bir gün kaybolacağını önermeye cesaret edemez. Bu özellik, dalga enerjisini güvenilir ve verimli bir enerji kaynağı haline getirir.

Dalga Enerjisi Çevre Dostudur

Dalga enerjisi tamamen temiz bir enerji kaynağıdır, yani atmosfere sera gazları vermez ve çevre kirliliğine yol açmaz.

Yeşil İşlerin Yaratılması

Uzak bölgelerde yaşayan ve gemi inşa endüstrisi gibi azalan sanayilerde yaşayan topluluklar, elektrik eksikliği nedeniyle işsizlik ve ekonomik sürdürülemezliğin en büyük darbesini taşıyor. Dalga enerjisi sektörü, uzak ve kentsel nüfusa hem çok sayıda yeşil fırsatlar yaratma potansiyeline sahiptir hem de geleneksel elektrik arzıyla ulaşılamayan uzak bölgelere dalga gücü de sağlanmaktadır.

Uzak Bölgelerde Üstel Büyüme

Kullanılan dalga enerjisi uzak bölgelere yönlendirilebilir ve bu da endüstrilerin ve işletmelerin gelişmesi anlamına gelir. Bu uzak bölgeler ileriye doğru güçlü ekonomik büyümeye tanık olacak.

Enerji Arz Güvenliği

Güçlü bir dalga enerjisi altyapısı kurmak, bir ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığından kurtulmasına yardımcı olabilir. Fosil yakıt piyasası büyük oranda değişkendir ve kıtlık olması durumunda bir ülkenin ekonomisine zarar verebilir. Dalga enerjisi, ucuz, güvenilir ve verimli olduğu için bu değişkenlik boşluğunu kapatmanın kesin yoludur.

Arazi Bozulmadan Kalır

Dalga Enerjisi Nedir?

DALGA ENERJİSİNİN DEZAVANTAJLARI

Yüksek Ön Sermaye Maliyetleri

Dalga enerjisi santrallerinin inşası büyük sermaye harcaması gerektirir. Enerji tesisinin bakımı, enerji şebekesine bağlantı, dalga kaynakları, altyapı çalıştıktan sonra enerji maliyetlerinde beklenen düşüş ve raf ömrü, dalga enerjisinin maliyetini artıran değişkenlerden sadece bir kaçı. Dalga enerjisi gelişiminin ilk safhasında olduğu için gerçek maliyetin belirlenmesi de zordur.

Dalga Büyüklüğündeki Değişkenlik Ekipmana Zarar Verebilir

Denizdeki dalga büyüklüğü bu kadar öngörülemezdir. Bazen intikam alır ve dalga enerji üretim türbinlerinde aşırı yıpranmaya neden olabilir. Bu ekipmanın hasar görmesi onarım bakımından maliyetli olabilir. Aynı zamanda elektrik arzının durdurulması anlamına gelecektir.

Deniz Yaşam Ekosisteminde Hasar

Açık deniz dalga enerjisi projeleri kara projelerinden çok daha sofistike. Projeler platformlar, kablolar, türbinler, bağlantılar, tarama ve çok daha fazlasını içerir. Ekolojik açıdan, sığ sular çoğu deniz canlısı için verimli üreme ve dinlenme alanıdır. Bu nedenle dalga enerjisi tesisinin yapımı ve işletilmesi faaliyetleri deniz ekosistemini büyük ölçüde etkiliyor. Tesisteki hidrolik sıvılardan gelen kazara sızıntılar, suyu potansiyel olarak kirletip deniz yaşamı ölümlerine neden olabilir.

Konumun Dezavantajı

Dalga enerjisinin olumsuz yanı konumdur. Okyanuslara ve denizlere yakın bireyler veya kasabalar dalga enerjisinin tadını çıkaracaktır. Dalga enerjisinin kaynağı okyanuslar ve denizlerle sınırlı olduğundan, bir ülkenin tüm nüfusuna hizmet etmek için güvenilemez. Bu, kasabalar, şehirler ve bu tür suya yakın olmayan ülkelerde dalga enerjisinin meyvelerinden zevk alınamayacağı anlamına gelir.

Çevreyle İlgili Endişeler

Dalga enerjisi temiz bir enerji kaynağı olmasına rağmen, santral jeneratörleri tarafından üretilen ses, bazı yerel sakinlere dayanılmaz olabilir. Santraller ayrıca okyanusun doğal estetik görünümüne müdahale eder. Bununla birlikte, dalgaların gürültüsü, çoğu durumda, jeneratörlerin ürettiği gürültüyü eşitler.

Dalga enerjisinin avantajları ve dezavantajları yan yana konduğunda, herkesin yenilenebilir enerji biçimlerine odaklandığı bugün ve bu çağda avantajlar dezavantajları aşmaktadır.

Fosil yakıtların insan sağlığı ve çevre için zararlı olduğu kanıtlandı, bu nedenle çoğu hükümetin dalga enerjisi üretimini artırmasını bekliyoruz..

Yani, artık biliyorsunuz, belki bir dahaki sefere bir kumsala bakarsanız, sadece dalgalardan daha fazlasını göreceksiniz.

Kaynak: conserve-energy-future.com + science.howstuffworks.com

ZEHRA KARAHASAN

ZEHRA KARAHASAN

Zehra Karahasan Hakkında

İlginizi Çekilebilecek Odaklar

Facebook Yorumları

YORUMLAR